Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hofkracht is meermalen gevraagd wat de inzet per politieke partij is ten aanzien van duurzaamheid. Naar aanleiding van dat verzoek heeft Hofkracht 7 vragen gesteld aan elke politieke partij die meedoet aan de verkiezingen, ofwel: VVD, CDA, PvDA, SP, D66, GroenLinks en GemeenteBelangen. Op deze pagina staat de bundeling van de letterlijke antwoorden weergegeven en zijn de tekstuele antwoorden vertaald naar een visuele plaat per partij. Hieronder leest u ook de toelichting hoe u de visuele plaat kunt bekijken.

Hofkracht neemt geen standpunten in. Wij vinden het dan ook belangrijk om te benadrukken dat Hofkracht geen stemadvies uitbrengt. Deze actie is vooral bedoeld om op een rijtje te zetten wat de politieke partijen zélf aangeven; de interpretatie/meningvorming is aan de lezer/stemmer.

Klik hieronder voor alle documenten:

Vragen aan politieke partijen tav duurzaamheid richting de verkiezingen

Bundeling antwoorden politieke partijen tav duurzaamheid_10 maart

Antwoorden BASIS_visuele plaat
Antwoorden CDA in visuele plaat
Antwoorden D66 in visuele plaat
Antwoorden GPS in visuele plaat (GPS = GroenLinks, PvdA en SP)
Antwoorden VVD in visuele plaat

Toelichting hoe de visuele platen te ‘lezen’

De visuele weergave vormt een samenvatting van de gegeven antwoorden. De ‘ongekleurde basis’ is de optelsom van alle gegeven antwoorden. Vervolgens heeft elke partij een kleur gekregen en zijn de onderdelen aangevinkt per partij met die betreffende partijkleur: CDA donkergroen, GPS (= GroenLinks, PvdA en SP) rose, VVD oranje, D66 lichtgroen en GemeenteBelangen geel. Voor elke partij is een aparte sheet gemaakt. Zo kan je snel per partij zien welke onderdelen er voor die partij uitspringen. De GPS-partijen GroenLinks, PvdA en SP staan op dezelfde sheet weergegeven omdat zij een gezamenlijk antwoord hebben ingediend met een aanvulling van GroenLinks die in de GPS-sheet is meegenomen.

Centraal in de visuele weergave is het gele blok met de ambitie ‘Hof van Twente Energieneutraal in 2035’. Elke partij heeft geantwoord nog steeds achter deze ambitie te staan. De partijen hebben vier globale bouwstenen genoemd die naar dat doel leiden: energiebesparing, duurzame elektriciteit opwekken, duurzaam transport en duurzame warmte. Voor deze bouwstenen zijn door de partijen verschillende pijlers en stappen genoemd. Deze staan links van de vier bouwstenen. Met pijlen worden de verbanden/afhankelijkheden aangegeven.

Aan de rechterkant van het overzicht staat wat elke partij onder duurzaamheid verstaat (meest rechts) en welke thema’s daarbij horen (kolom ernaast). Tot slot het linkerdeel van het overzicht: hier wordt per partij aangegeven hoe zij de rol van de gemeente zien, wat er van de wethouder verwacht mag worden, wat de aanpak is en wat er de komende vier jaar bereikt wil worden.