“Wie doet nou wat?”
“Al die losse initiatieven, ik snap er niks meer van”
“Bij wie moet ik zijn?”

Zulk soort opmerkingen horen we regelmatig als het om duurzaamheid gaat. Niet zo gek. Er gebeurt namelijk ook veel in de Hof. Dat is op zich positief. Maar het is jammer als we elkaar niet weten te weten en niet weten te versterken. HofKracht hoopt, door op diverse manieren  aandacht te vestigen op duurzaamheid, een platform te kunnen zijn. Op deze site proberen we dan ook zo veel mogelijk initiatieven en informatie bij elkaar te brengen. Is het nog steeds onduidelijk? Help om het duidelijker te maken en help deze site te verbeteren, mail naar: info@hofkracht.nl.

Op deze pagina hebben we een paar Hofbrede initiatieven op een rij gezet. Verder heeft HofKracht een projectenkaart gemaakt. Er wordt constant gewerkt aan het updaten van deze ‘projectenkaart’. Er is een papieren versie (momentopname dus, deze had per 10 juli 2017 al 37 projecten!) en een digitale versie (deze kan continu aangepast worden).

Hieronder een paar Hofbrede initiatieven toegelicht:

Hofkracht
Een aantal inwoners in Hof van Twente vonden dat het beter en vooral leuker kon: informatie delen en inspireren over duurzaamheid. Zo ontstond Hofkracht. Een platform waarbinnen mensen elkaar on- en offline weten te vinden. Ze zijn de drijvende kracht achter hofkracht.nl, facebookpagina, de whatsappgroepen, het HofKracht-café, het HofKracht Festival, de Holtbar, projectenkaart, nieuwsbrieven, 10e van de maand acties en ludieke acties om aandacht te vragen voor duurzaamheid. HofKracht is géén projectorganisatie en neemt geen standpunten in over projecten. HofKracht is wél een platform. HofKracht bestaat sinds maart 2017.

Werkgroep
Een werkgroep van 7 personen probeert alle acties van Hofkracht te coördineren en aan te jagen. De werkgroep overlegt ongeveer eens per maand. Iedereen is welkom om een keer aan te schuiven om zijn of haar idee in te brengen en hulp te vragen bij de uitvoer. Wij zijn dus geen bestuur (Hofkracht is immers geen entiteit en heeft geen bestuur).
Duurzaamheid is een breed begrip. Elk werkgroeplid heeft binnen het thema een onderwerp waar hij/zij zich het meest voor wil inzetten. Momenteel zijn dat de thema’s energie, wonen, afval, mobiliteit, biodiversiteit en innovatie. Hier kunnen ook thema’s aan worden toegevoegd als iemand zich daarvoor hard wil maken (bv voedsel, kleding, fairtrade, …). Onze werkwijze is heel simpel: je brengt in waar jij je hard voor wilt maken en de anderen denken en helpen waar mogelijk met je mee om dat idee verder te helpen brengen. Inmiddels zijn er veel mensen die hebben aangegeven in een soort ‘pool’ te willen zitten van vrijwilligers die voor een bepaald actie ‘handjes willen zijn’. De werkgroep doet regelmatig een beroep op de mensen uit deze pool. Onder de menuknop Contact kan je meer lezen over de werkgroepleden.

Met van links naar rechts en van boven naar beneden: Bas Morsink, Marianne Hutten, Mignon Sanchez, Henk Koop, Frank Bartelink, Ina van de Riet, Bert Eggink en ‘het happertje met de vraagtekens’ als symbool dat iedereen welkom is om (tijdelijk) aan te schuiven in de werkgroep.

Buitenkracht
De buitengebieden zijn anders dan de kernen. Sterker nog! De buitengebieden in Hof van Twente verschillen ook van elkaar. Reden voor een aantal duurzaam betrokkenen om een groep te vormen die nadenkt over wat je in het buitengebied allemaal kan met duurzaamheid. Van opwek van energie tot de herinrichting van het erf.

Binnenkracht
Iedere kern heeft haar eigen structuur. Onder de noemer Binnenkracht werken inwoners en gemeente samen om wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat ‘aan te pakken’ en mensen te inspireren besparende maatregelen te nemen voor hun woning.

Hofpower
Jong geleerd is oud gedaan. Met Hofpower maakt de gemeente de jongsten onder ons bewust van de noodzaak schone energie op te wekken, energie te besparen, afval te scheiden en zuinig te zijn met water.

Gemeente Hof van Twente
Er zijn veel initiatieven in de Hof van Twente. Lokaal en Hofbreed. Dit kan versnipperd overkomen. De gemeente neemt de rol om alle initiatieven van elkaar op de hoogte te houden, dat men elkaar weet te vinden en dat men elkaar weet te versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente en de Kwartaalbijeenkomsten waar iedereen wordt uitgenodigd die  bezig is of wil zijn met een duurzaam project. De eerste kwartaalbijeenkomst was 10 juli. Met HofKracht is een bijzondere samenwerking. De gemeente is blij met het initiatief van inwoners om met HofKracht een platform te vormen. Daarom wordt er waar mogelijk met elkaar samengewerkt.

Groene Loper
In Overijssel zijn meerdere Groene Lopers. Een Groene Loper heeft als doel om bestaande buurtinitiatieven in het groen zichtbaar te maken, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis. De groene loper wil duurzame groene initiatieven in de gemeente Hof van Twente verbinden en oproepen om samen verder te vergroenen met aandacht voor biodiversiteit. In de werkgroep hebben zitting genomen; Han Roordink, namens Stichting Hofvogels, Alexandra Tempelman, namens Operatie Steenbreek, Martin Degen, namens Landschap Overijssel en Ina van de Riet namens Wessels Erve. We zoeken nog 2 enthousiaste werkgroepleden met passie voor groen en biodiversiteit om zitting te nemen in de werkgroep groene loper. Wil je meer informatie over de groene loper mail gerust naar: info@stadslandbouwhofvantwente.nl . Kijk voor meer informatie en voorbeelden van andere Groene Lopers op  www.groenelopersoverijssel.nl. HofKracht en Groene Loper Hof van Twente leek het logisch om elkaar goed op de hoogte te houden en elkaar waar mogelijk te versterken. Ina van de Riet zit daarom namens de Groene Loper in de werkgroep van HofKracht.