De Holtbar is het rondreizend kunstwerk dat steeds wordt doorgegeven aan iemand die volgens de huidige bezitter van de Holtbar een compliment verdient voor zijn of haar inzet voor duurzaamheid.

De Holtbar verwijst naar het twents voor ‘houdbaar’ (en is ook scandinavisch voor ‘duurzaam’). De trofee (het kunstwerk) is gemaakt door Ina van de Riet van Atelier Gein. De Holtbar is haar reis begonnen bij de start van de gemeentelijke Duurzaamheidsprijs Hof van Twente, editie 2016-2017. En haar reis gaat nog steeds door! Ken je iemand die je wilt tippen  die de Holtbar verdient? Mail jouw suggestie met motivatie naar info@hofkracht.nl. Wij geven jouw nominatie door aan de huidige bezitter van de Holtbar. De Holtbar was een initiatief van gemeente Hof van Twente. Inmiddels heeft HofKracht het volgen van de Holtbar overgenomen.

24 julivan Henk Kwast naar Constant van de Riet

Constant van de Riet heeft de Holtbar gekregen voor het mini-warmtenet van de Probin met 2 huizen op basis van een pelletketel. Henk Kwast werkt met zijn bedrijf BK Groen in de haven van Goor aan het opzetten van een bedrijf dat resthout uit landschapsonderhoud en boomverzorging omzet in kwaliteit brandstoffen, waaronder houtpellets. Bij toeval hoorde Henk Kwast over dit mini-warmtenet van Constant van de Riet die dit samen met zijn zoon Martin heeft uitgezocht en opgezet. “Het is mooi hoe op deze manier de pelletketel wordt ingezet. Het is niet alleen duurzaam, maar ook economisch vooruitzien. Ze hebben 2 jaar lang uitzoekwerk gedaan voordat ze de pelletketel in gebruik hebben genomen. Het zijn creatieve doeners, daarom verdienen ze wat mij betreft de Holtbar”.

Constant van de Riet is 8 jaar geleden begonnen met de aanleg van zonnepanelen. Maar om energieneutraal te worden is meer nodig. Inmiddels is daarom 90% van de 500 TL-lampen bij Probin Goor vervangen door Ledverlichting. En sinds een jaar hebben ze nu dus een pelletketel die aangesloten is op de bestaande CV-installatie. Dit werd gerealiseerd in samenwerking met Installatiebedrijf Schlepers uit Goor. Zowel de Probin (inclusief de nieuwbouw) als 2 woningen zijn aangesloten op de ketel. Als voorraadruimte van de pellets hebben ze gekozen voor een silo waar zo’n 14.000 kilo pellets in kan worden opgeslagen. Ongeveer 3x per jaar komt een vrachtwagen om de silo in 10 minuten te vullen. “Wij zeggen liever houtbrokjes in plaats van pellets, omdat lang niet iedereen weet dat pellets met een E iets anders is dan de stapelpallets met een A. Ik wist dat bijvoorbeeld niet,” legt Caroline, de vrouw van Constant van de Riet, uit. “We hebben 2 jaar lang uitzoekwerk gedaan en nu hebben we de Rolls Royce onder de pelletketels staan. Het werkt ontzettend goed, we zijn er zeer tevreden over. En het is een optimale verbranding. Om de 2 maanden hebben we een half emmertje as, wat je weer voor andere doeleinden kunt gebruiken”, aldus Constant van de Riet. In de hal staat een boilervat van 5.000 liter, vandaar uit worden alle warmtevragers van warm water voorzien, zoals vloerverwarming, radiatoren, heaters en sanitair-water.

19 juni: van buurtcoöperatie Herike-Elsen naar Henk Kwast 

Henk Kwast heeft de Holtbar ontvangen voor zijn inzet voor het opzetten van een bedrijf dat diverse bio-reststoffen omzet in hoogwaardige brandstoffen. Henk Kwast werkt met zijn bedrijf BK Groen in de haven van Goor aan het opzetten van een bedrijf dat allerlei bio-reststoffen omzet in hoogwaardige brandstoffen. Angela Pigge en Alex Weekhout licht hun nominatie toe:  “Wij nomineren de heer Kwast omdat hij zich met dit project inzet voor een prachtig circulair initiatief, waarbij hij hout uit regionaal landschapsonderhoud omvormt naar een duurzame brandstof. Alle lof voor het idee en inzet om het wáár te maken!”. Henk Kwast vertelt enthousiast over zijn nieuwe bedrijf. “Met onze houtsnippers voorzien wij bedrijfsketels die op een professionele wijze houtsnippers verbranden en de rookwarmte ook gebruiken. De onder de naam Enerwood geproduceerde houtsnippers leveren 14 megajoule per kilo aan warmte”. Op het terrein zijn ze nu ook bezig een kleinschalige houtpelletmakerij te installeren waarvoor de snippers gebruikt kunnen worden. Henk Kwast licht toe: “Omdat we alleen maar loofhoutsnippers gebruiken hoeven we daar geen bindmiddel meer aan toe te voegen. Pellets hebben een dichtheid die drie keer zo   groot is als snippers. Voor de gebruiker biedt dat opslagvoordelen. Bovendien: onze oogst is regionaal en onze leveringen ook, dat scheelt dus heel wat aan transportkosten en uitstoot. Denk maar aan de houtpellets die uit Canada komen”. Speerpunt van Henk Kwast bij BK Groen is dat ze zo weinig mogelijk met het materiaal willen slepen. Inname, opwerking en verbruik vinden zo dicht mogelijk bij elkaar plaats, in een straal van 30 km. “Wij zoeken daarbij de samenwerking met partijen die bio-warmtesystemen bouwen of leveren voor duurzame projecten”, aldus Henk Kwast.

11 april: van Frank Leensen naar buurtcoöperatie Herike-Elsen

Buurtcoöperatie Herike-Elsen heeft de Holtbar ontvangen voor hun inzet voor een integrale aanpak en invulling van het voormalige AZC-terrein in Markelo, samen met Powerfield en gemeente Hof van Twente.  “Ik ben onder de indruk van dit project dat vanuit de bewoners zelf is ontstaan en gericht is op het behoud en vergroten van de leefbaarheid in de buurtschap door deel te nemen in het zonnepanelen project dat hier gaat komen”, aldus Frank Leensen. Angela Pigge, Aleid Diepeveen, Trees Zwienenberg en Alex Weekhout van coöperatie Herike-Elsen willen zowel zonne-energie op het achterterrein en sociaal-maatschappelijke voorzieningen voor de buurtschap op het voorterrein (onder andere de kwaliteit van zorg en educatie).  Angela Pigge: “Het is beslist de bedoeling dat we zoveel mogelijk op eigen kracht hier invulling aan gaan geven om deze buurtschap en haar omgeving vitaal en betrokken te houden”. Alex Weekhout voegt daar aan toe: “We zijn inmiddels een heel eind op weg en wellicht kan dit buurtproject als combinatie van leefbaarheid en duurzaamheid  een voorbeeldfunctie vervullen”.

13 februari: van Edgar de Poel naar Frank Leensen als teamlid van de Kledingbank in Goor

Frank Leensen heeft de Holtbar ontvangen voor zijn inzet voor het duurzaam omgaan met en helpen van mensen én voor het creatief hergebruiken van materialen, zoals met het team van Van Katoen Kledingbank in Goor. Frank Leensen wil vooral kijken waarom iets wél kan en is dan ook altijd op zoek naar verbindingen en onverwachte oplossingen. “Mijn interesse is begonnen met mensen, maar daarna is de interesse voor duurzaam hergebruik van materialen erbij gekomen”, vertelt Frank Leensen. “Goede kleding kan opnieuw worden aangeboden en met lompen kan weer geld verdiend worden om de Kledingbank in stand te houden. Wol kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bodemverbeteraar en spijkerbroeken voor isolatie”. In een jaar tijd hebben alleen al uit de Hof van Twente 400 mensen gebruik gemaakt van de Kledingbank.

15 januari: van Boerderijverlichting naar Edgar de Poel

Edgar de Poel heeft de Holtbar ontvangen voor zijn project met meelwormen. De meelwormen zetten plantaardig voer en reststromen om in dierlijke eiwitten geschikt als feed (dieren) en food (mensen). Edgar de Poel is recent gestart als meelwormenboer. In de startcel worden inmiddels de eerste meelwormen gekweekt als ouderdieren. Eén van de drijfveren van Edgar de Poel om zich in te zetten voor de meelwormen, is de zeer gunstige voerconversie, de geringe uitstoot in vergelijking met andere dierlijke eiwitproducenten en de mogelijke reductie van onze grondstoffen. Bovendien bespaart het ook nog eens ruimte om insecten als meelwormen te kweken. Het hele proces probeert Edgar de Poel uit te voeren op een energieneutrale manier.

27 november: van Erik Reinderink naar Boerderijverlichting 

Boerderijverlichting heeft de Holtbar ontvangen voor hun overstap van de 460 lampen naar LED-lampen. De lampen worden gebruikt voor het verlichten van de panden tijdens het 2-jaarlijks evenement. Afgelopen editie hebben ruim 1800 bezoekers deelgenomen aan de route van 29 kilometer. Omdat de vrijwilligers van Boerderijverlichting zelf de lampen ombouwen, hebben ze alleen de kosten van het materiaal. Er zijn nu 30 lampen vervangen door LED-verlichting. Er zijn veel positieve reacties ontvangen naar aanleiding van de overstap. Er waren zelfs panden die alleen mee wilden doen als ze hun boerderij met LED-verlichting konden uitlichten. Meer informatie op www.boerderijverlichting.nl.

14 oktober 2017: van Herbert Weekhout naar Erik Reinderink

Erik Reinderink heeft de Holtbar ontvangen voor zijn eigen nieuwbouwwoning die all-electric is.  Voor de bouw van zijn woning heeft Erik Reinderink uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de schil, de installaties, zon-georiënteerd bouwen en het gebruik maken van duurzame materialen. Dat heeft geresulteerd in een hele lijst van maatregelen: van bijvoorbeeld volledige isolatie van de kruipruimte tot laag temperatuur vloerverwarming, van waterwarmtepomp (90 meter diep) tot extra zonwering aan de buitenkant van zijn dakramen.  Erik Reinderink vertelt zelf dat hij niet eens zo milieubewust is, maar dat hij vooral gekeken heeft naar het financiële aspect. Verder wil hij ook laten zien wat er allemaal mogelijk is vanuit zijn werk bij Haafkes en de partners waarmee wordt samengewerkt.

10 september 2017: van coöperatie Hof van Twente op Rozen naar Herbert Weekhout.

Herbert Weekhout heeft in 2012 een boerderij uit 1848 gekocht aan de Worsinkweg in Markelo. Inmiddels is de boerderij omgebouwd tot een gasloze woning en is Herbert Weekhout volop bezig met de bouw van het werkgebouw Erve de Worse, een werplek waar ruimte is om te experimenteren voor studenten en (jonge) initiatiefnemers met ideeën op het gebied van duurzaamheid, innovatie en energie. Kijk voor een indruk van het gebouw op de site van atelier007 en volg de voortgang van het gebouw op www.weekhout.net.

10 juli 2017: van stichting De Pol naar coöperatie Hof van Twente op Rozen.

Coöperatie Hof van Twente op Rozen is bezig met een postcoderoosproject (belastingregeling waarbij mensen geen energiebelasting en BTW over energiebelasting hoeven te betalen) waarbij het ook mogelijk wordt voor mensen met een kleine portemonnee om te verduurzamen.

20 mei 2017: van Raab Karcher naar stichting De Pol in Bentelo.

Stichting de Pol zet zich in om hun sport- en cultuurgebouw zo duurzaam mogelijk te hebben, zowel met technische maatregelen als het gedrag van de gebruikers van het gebouw.

10 maart 2017: van Rood Zwart naar Raab Karcher in Goor.

Raab Karcher zet zich met het concept GreenWorks in voor inzicht in de duurzaamheid van materialen; dat inzicht kan helpen bij de keuze van materiaalgebruik.

14 januari 2017: van Hennie Koens naar voetbalvereniging Rood Zwart in Delden.

Zij bouwen nu ’t Noaberschapshoes waar op veel verschillende manieren aandacht is voor duurzaamheid.

13 december 2016: van familie Engberts naar juf Hennie Koens uit Diepenheim.

Zij is op vele manieren een voorbeeld voor duurzaam gedrag; van korter en koud douchen tot zo vaak mogelijk op de fiets naar haar werk in Goor.

8 november 2016: van de Waerdenborch naar familie Engberts van het melkveebedrijf Engberts uit Markelo.

Zij gebruiken onder andere de warmte van de mest van de koeien voor de vloerverwarming van het woonhuis.

5 oktober 2016: van wethouder Wim Meulenkamp aan het Solarteam van scholieren van de Waerdenborch in Goor.

Zij hebben zelf een boot gemaakt op zonne-energie.