Vaak wordt gevraagd wat de stand van zaken is richting het doel om in 2035 energieneutraal te zijn. In 2015 is de Routekaart vastgesteld waarmee de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd om zich in te zetten om dat doel te halen. Het is lastig om precies aan te geven wat de stand van zaken is. Zo heeft niet iedereen een slimme meter, zodat je het verbruik niet zomaar kunt optellen. De site van de Klimaatmonitor en Energieinbeeld geven een duidelijke weergave van verbruik- en opwekcijfers, maar zijn niet actueel. Klimaatmonitor geeft de cijfers t/m 2015, Energieinbeeld t/m 2017 (eind maart 2018 zijn de cijfers van 2017 toegevoegd van verbruik, maar ontbreken de opwekcijfers). Omdat Energieinbeeld nog het meest actueel is, kan deze als indicatie worden bekeken. Iedereen kan elk moment zelf op de site van Energieinbeeld zien wat het verbruik en opwek van kleinverbruikaansluitingen is van zowel particulieren als zakelijken. Hofkracht heeft de cijfers van de site in de onderstaande tabel samengevat. Klik hier voor een korte powerpoint met een overzicht van cijfers uit de Routekaart en Energieinbeeld >  energieverbruikcijfers per feb 2018