Van 10 februari t/m 1 maart heeft Hofkracht een enquête gehouden bij mensen uit Hof van Twente over duurzaamheid. Hieronder staan de resultaten weergegeven. Klik op de volgende links om de vragenlijst en de resultaten in powerpoint te bekijken: Vragenlijst_Hofkracht enquete_feb2018 en de Resultaten nav enquete duurzaamheid_Hofkracht_feb 2018.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun medewerking. Speciale dank aan het onderzoeksbureau Emcuview uit Delden voor hun hulp!

 

Resultaten duurzaamheidsenquête van Hofkracht

Van 10 februari t/m 1 maart hebben bijna 200 mensen de enquête van Hofkracht over duurzaamheid ingevuld. Met de enquête wilde Hofkracht een beeld krijgen wat de houding is van mensen ten opzichte van duurzaamheid en wat men over duurzaamheid weet danwel wil weten. Ook wilde Hofkracht weten hoe bekend Hofkracht zelf is. Hofkracht heeft de enquête kunnen doen met hulp van het bureau Emcuview uit Delden.

Hoge respons
Hofkracht is blij met de hoge respons van 200 ingevulde enquêtes. Hofkracht beschouwt de resultaten vooral als indicatie, omdat ze verwachten dat vooral de mensen die toch al interesse hebben in duurzaamheid, de enquête zullen invullen. Van de invullers is ruim de helft actief met baan, vrijwilligerswerk of studie in duurzaamheid. Opvallend is dat mensen vaak niet op één manier betrokken zijn, maar op meerdere manieren en bij meerdere projecten. Onder de respondenten is Hofkracht bij ruim 80% bekend. Vaak niet via één manier, maar via meerdere kanalen. In de enquête zijn een aantal voorbeelden genoemd van duurzame initiatieven/projecten. Opvallend is dat vooral de Duurzaamheidsprijs van gemeente Hof van Twente veruit het meest bekend is (bij 70% van de respondenten). Slechts een aantal invullers heeft zelf projecten aangevuld.

Duurzaamheid als breed begrip
Er is onder andere gevraagd naar wat men onder duurzaamheid verstaat. Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat er vaak een link wordt gelegd met energie, maar net zo vaak bredere begrippen worden genoemd.  Termen als zuinig, zorgvuldig, volgende generaties, bewust gedrag, toekomst en balans komen vaak voor. Zoals één van de respondenten heeft ingevuld: ‘in alles wat we doen, is sprake van duurzaamheid’. Het begrip duurzaamheid wordt geassocieerd met termen als belangrijk en uitdaging, relatief minder met makkelijk toepasbaar en duur. Binnen duurzaamheid wordt energie, met 86%, veruit het vaakste genoemd als thema. Daarna volgen afval, vervoer en voedsel. Afval (76%) en energie (71%) zijn de zaken waar mensen zich thuis het meeste voor inzetten.

Mijn gedrag doet er toe, maar…
Opvallend is dat 2/3e van de respondenten het gevoel heeft dat het eigen gedrag ertoe doet. “Ook al is het een kleine bijdrage: iets is beter dan niets”. Bij de open toelichting volgt er vaak wel een ‘maar’ achteraan: “maar vanwege industrie, vliegverkeer en andere landen maakt mijn eigen gedrag weinig uit”. De oplossing ligt volgens veel respondenten in samen aan de slag gaan: “samenwerken, dát maakt het verschil”.

Aan de slag met de resultaten
Wat gaat Hofkracht met de resultaten doen? De resultaten geven Hofkracht handvaten voor de onderwerpen waar we ons binnen duurzaamheid mee bezig houden. Respondenten hebben ook veel concrete verzoeken ingediend voor informatie over bepaalde onderwerpen, hier kan Hofkracht haar activiteiten goed op afstemmen. Eén van de respondenten vulde in: “niets doen is geen optie”. Dat vindt Hofkracht ook en Hofkracht wil vooral doorgaan met haar activiteiten om duurzaamheid te stimuleren.