Provincie Overijssel, lokale initiatieven

  Voor wie Een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.  Wat Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren. Waarvoor Voor drie fases van een lokaal energie-initiatief: Fase 1: de activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een energieproject. Fase 2: het uitvoeren van een energieproject. Fase 3: het professionaliseren van het lokale energie-initiatief…

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023. U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen…