Kilowatt

Salderen, energie terugleveren

Heeft u zonnepanelen in uw dak liggen? Dan is de kans groot dat u de term ‘salderen’ al eens heeft gehoord. Als u zelf energie opwekt, dan gebruikt u die energie voor uw eigen huishouden. Op het moment dat uw zonnepanelen meer stroom opwekken dan u verbruikt, levert u dit terug aan het elektriciteitsnet. Uw energiemeter houdt bij hoeveel u heeft teruggeleverd. Aan het einde van het jaar wordt de energie die u heeft afgenomen van uw leverancier, verrekend met de energie die u zelf heeft opgewekt. Dit heet salderen.

U betaalt alleen energiebelasting en leveringskosten over de energie die u heeft afgenomen van uw leverancier (het gesaldeerde verbruik).

Joule, megajoule en gigajoule

Energie kan worden uitgedrukt in Joules (J). In Nederland drukken we elektriciteit uit in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ (megajoule) of GJ (gigajoule).

1 kilojoule (kJ) =  1.000 J.
1 megajoule (MJ) = 1.000 kJ.
1 gigajoule (GJ) = 1.000 MJ.

Eén Joule komt overeen met één Wattseconde (1J = 1 Ws).
1 Mj = 1.000.000 Ws = 1.000.000 / 3.600 Wh = 0,28 kWh.
1 kWh = 3,6 MJ.

Krachtstroom of draaistroom

Sommige apparaten halen zoveel stroom uit het net dat de standaard 230 Volt niet zwaar genoeg is. Om deze apparaten toch te laten werken is dan de zogenaamde krachtstroom nodig. Een ander woord voor krachtstroom is draaistroom. Het spanningsniveau voor krachtstroom is 400 Volt.

Enkelstroom of dubbelstroom

Bij uw energieleverancier kunt u een contract afsluiten met enkeltarief of met dubbeltarief. Voor dubbeltarief heeft u een energiemeter met twee telwerken nodig.

Enkeltarief of dagstroom

Enkeltarief is één tarief waartegen al uw energieverbruik wordt afgerekend. U betaalt het enkeltarief als uw meter één telwerk heeft. Alle energie die u verbruikt wordt tegen dezelfde prijs afgerekend.

Dubbeltarief of dag- en nachtstroom

Dubbeltarief bestaat uit een hoog tarief (normaaltarief) en een laag tarief (daltarief). U kunt alleen tegen dubbeltarief worden afgerekend als uw meter minstens twee (actieve) telwerken heeft. ’s Nachts, in het weekend en op feestdagen betaalt u het lagere tarief (daltarief). Dit zijn de daluren. Het hogere tarief (normaaltarief) betaalt u op werkdagen tussen 07:00u en 21:00u of 23:00u (eindtijd is per regio verschillend en wordt door uw netbeheerder bepaald).