Wat is de terugverdientijd van een windmolen?

Er is een economische terugverdientijd en een energetische terugverdientijd. De eerste is de tijd waarna de windturbine geld begint op te leveren, de laatste de tijd waarna een windturbine meer energie opwekt dan hij heeft gekost. Bij beide soorten terugverdientijd dient naar de gehele levenscyclus te worden gekeken dus productie, plaatsing, onderhoud, uiteindelijke afbraak en recycling. Er worden verschillende getallen berekend voor energetische terugverdientijd, o.a.:
  • Onder normale gemiddelde windcondities is de energetische terugverdientijd 2 tot 3 maanden;
  • De hoeveelheid primaire energie die nodig is om een windturbine te fabriceren, plaatsen, onderhouden en na 20 jaar te verwijderen en te recyclen, wordt door die windturbine in 4 tot 8 maanden (afhankelijk van de windsnelheid) uit de wind teruggewonnen.
De gemiddelde economische terugverdientijd van een windturbine op land is minder dan 8 jaar en op zee kleiner dan 12 jaar

Did this answer your question?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *