Hoe groot en hoog is een windmolen?

In sommige windturbines kun je lopen
Er zijn veel typen windturbines, en uiteraard ook veel verschillende afmetingen. Van kleine zogeheten micro- of urban windturbines van enkele meters groot tot de turbines in windmolenparken waarvan de rotortip in de hoogste stand vaak dik boven de 100 meter uitkomt. Als je het over de afmetingen van een windturbine hebt, dan zijn de ashoogte en de rotordiameter hiervoor het meest bepalend. De afmeting van een windmolen is belangrijk, omdat in het algemeen geldt dat hoe groter de ashoogte en de rotordiameter is, hoe hoger de opbrengst van een windturbine is (uitgedrukt in kWh). Het gezegde “size matters” gaat dus erg op bij windturbines. Kleine windturbines hebben niet alleen het nadeel van een kleiner rotoroppervlak, maar ook van een lagere windsnelheid vanwege de geringe ashoogte. Mede hierdoor is de opbrengst van kleine windmolens relatief laag De hoeveelheid energie in wind is evenredig met de derde macht van de snelheid van de wind. Hoe hoger de windturbine, hoe groter de windsnelheid ter plaatse van de ashoogte.

Did this answer your question?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *