Wat is de Co2 terugverdientijd van een windmolen?

In ongeveer zes maanden heeft een windturbine de uitstoot aan CO2 ‘terugverdiend’ die veroorzaakt is tijdens zijn gehele levenscyclus (productie, plaatsing, onderhoud, afbraak en recycling). Dus in +/- zes maanden heeft de opgewekte hoeveelheid elektriciteit tot een CO2-besparing in uitstoot geleid (vergeleken met wanneer dezelfde stroom was opgewekt door conventionele energiecentrales op kolen, gas of

Aan hoeveel huishoudens levert een windmolen stroom?

Een windturbine van 3 MW die geïnstalleerd is in West Nederland levert ca. 8 miljoen kWh per jaar, genoeg voor het gemiddelde- stroomverbruik van ca. 2.300 Nederlandse huishoudens Did this answer your question?Yes   NoAdditional CommentsSend Feedback

Wat is de terugverdientijd van een windmolen?

Er is een economische terugverdientijd en een energetische terugverdientijd. De eerste is de tijd waarna de windturbine geld begint op te leveren, de laatste de tijd waarna een windturbine meer energie opwekt dan hij heeft gekost. Bij beide soorten terugverdientijd dient naar de gehele levenscyclus te worden gekeken dus productie, plaatsing, onderhoud, uiteindelijke afbraak en

Hoe groot en hoog is een windmolen?

In sommige windturbines kun je lopen Er zijn veel typen windturbines, en uiteraard ook veel verschillende afmetingen. Van kleine zogeheten micro- of urban windturbines van enkele meters groot tot de turbines in windmolenparken waarvan de rotortip in de hoogste stand vaak dik boven de 100 meter uitkomt. Als je het over de afmetingen van een

Hoeveel procent van de tijd is een windmolen operationeel?

Het percentage van de tijd dat een windturbine in staat is stroom te produceren, als er altijd wind zou zijn, wordt ook wel beschikbaarheid genoemd. De tijd dat er werkelijk stroom geproduceerd wordt is uiteraard afhankelijk van het windklimaat en ligt gemiddeld tussen de 60% en 70%. Wanneer men de indruk heeft dat windturbines veel