Enkelstroom of dubbelstroom

Bij uw energieleverancier kunt u een contract afsluiten met enkeltarief of met dubbeltarief. Voor dubbeltarief heeft u een energiemeter met twee telwerken nodig. Enkeltarief of dagstroom Enkeltarief is één tarief waartegen al uw energieverbruik wordt afgerekend. U betaalt het enkeltarief als uw meter één telwerk heeft. Alle energie die u verbruikt wordt tegen dezelfde prijs afgerekend.

Krachtstroom of draaistroom

Sommige apparaten halen zoveel stroom uit het net dat de standaard 230 Volt niet zwaar genoeg is. Om deze apparaten toch te laten werken is dan de zogenaamde krachtstroom nodig. Een ander woord voor krachtstroom is draaistroom. Het spanningsniveau voor krachtstroom is 400 Volt. Did this answer your question?Yes   NoAdditional CommentsSend Feedback

Joule, megajoule en gigajoule

Energie kan worden uitgedrukt in Joules (J). In Nederland drukken we elektriciteit uit in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ (megajoule) of GJ (gigajoule). 1 kilojoule (kJ) =  1.000 J. 1 megajoule (MJ) = 1.000 kJ. 1 gigajoule (GJ) = 1.000 MJ. Eén Joule komt overeen met één Wattseconde (1J = 1 Ws). 1 Mj =

Salderen, energie terugleveren

Heeft u zonnepanelen in uw dak liggen? Dan is de kans groot dat u de term ‘salderen’ al eens heeft gehoord. Als u zelf energie opwekt, dan gebruikt u die energie voor uw eigen huishouden. Op het moment dat uw zonnepanelen meer stroom opwekken dan u verbruikt, levert u dit terug aan het elektriciteitsnet. Uw