Bio Gas

Biogas is een gasmengsel dat voor het grootste deel bestaat uit methaan en koolstofdioxide. Biogas ontstaan als gevolg van vergisting van organisch materiaal, zoals mest of rioolslib. Dankzij de biologische oorsprong van het gas – in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardgas – is biogas een bron van duurzame energie, specifiek bio-energie. Het wordt vaak als brandstof toegepast

Wat is Biomassa?

Biomassa is organisch materiaal van planten en bomen. Door biomassa te verbranden kan (bio-)energie worden opgewekt. Er zijn twee verschillende soorten biomassa: Biomassa die speciaal verbouwd wordt voor de winning van bio-energie; Biomassa die ontstaat door restafval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, GFT, oud papier en agrarisch restafval. Did this answer your