Wat is Biomassa?

Biomassa is organisch materiaal van planten en bomen. Door biomassa te verbranden kan (bio-)energie worden opgewekt. Er zijn twee verschillende soorten biomassa:

  1. Biomassa die speciaal verbouwd wordt voor de winning van bio-energie;
  2. Biomassa die ontstaat door restafval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, GFT, oud papier en agrarisch restafval.

Bio Gas

Biogas is een gasmengsel dat voor het grootste deel bestaat uit methaan en koolstofdioxide. Biogas ontstaan als gevolg van vergisting van organisch materiaal, zoals mest of rioolslib. Dankzij de biologische oorsprong van het gas – in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardgas – is biogas een bron van duurzame energie, specifiek bio-energie. Het wordt vaak als brandstof toegepast in warmtekrachtcentrales.

Als biogas gedroogd en gezuiverd is en dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, mag het groen gas heten.