Provincie Overijssel, lokale initiatieven

  Voor wie Een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.  Wat Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren. Waarvoor Voor drie fases van een lokaal energie-initiatief: Fase 1: de activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een energieproject. Fase 2: het uitvoeren van een energieproject. Fase 3: het professionaliseren van het lokale energie-initiatief…

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023. U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire lening. Energiefonds Overijssel helpt u uw plannen…

Stichting De Pol krijgt compliment voor duurzaamheid van Raab Karcher

Raab Karcher uit Goor heeft de Holtbar, het rondreizend compliment over duurzaamheid, doorgegeven aan Stichting De Pol uit Bentelo voor hun inzet om het sport- en cultuurgebouw verder te verduurzamen. De overhandiging vond plaats tijdens de feestelijke opening van het nieuwe beachveld en de jeu de boules banen op zaterdag 20 mei. Compliment en aanmoediging De Holtbar is bedoeld als compliment voor mensen en organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid.…